Message Us

Rủi ro bất ngờ luôn luôn chờ sẵn trong cuộc sống chúng ta cũng như trên bước đường phát triển của các doanh nghiệp!

Athena Global Consulting mong muốn cống hiến kinh nghiệm bảo hiểm để góp phần mang lại sư yên tâm cho các doanh nghiệp trên bước đường phát triển. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng tìm kiếm trên trang mạng của chúng tôi những sản phẩm đề xuất cho nhu cầu quản trị rủi ro của mình:

 • Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng:
  Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng:

  là công cụ hỗ trợ cho những rủi ro trong kinh doanh, hoạt động tại văn phòng, rủi roc cho nhân viên. Xin lưu ý rằng bảo hiểm cháy nổ là bắt buộc ở Việt Nam!

 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân:
  Bảo hiểm tai nạn cá nhân:

  chi trả cho trường hợp thương tật hoặc tử vong gây ra chỉ bởi tai nạn bất ngờ không lường trước. Trong trường hợp tai nạn lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người thân của nhân viên theo luật lao động nên bảo hiểm này trở thành công cụ bảo vệ rủi ro của doanh nghiệp.

 • Bảo hiểm sức khỏe nhân viên:
  Bảo hiểm sức khỏe nhân viên:

  chi trả cho thiệt hại do bệnh tật hoặc thương tích của nhân viên. Chương trình giúp đảm bảo nguồn nhân lực khỏe mạnh đồng thời là một công cụ thu hút thêm nhân tài cống hiến cho doanh nghiệp!

 • Bảo hiểm xe cơ giới:
  Bảo hiểm xe máy:

  chi trả cho thiệt hại vật chất xe, hỗ trợ tài xế và người ngồi trên xe trong trường hợp có tai nạn phát sinh. Lưu ý trách nhiệm đối với bên thứ ba là bắt buộc ở Việt Nam!

 • Motorbike insurance:
  Bảo hiểm xe ô tô:

  chi trả cho thiệt hại vật chất xe, hỗ trợ tài xế và người ngồi trên xe trong trường hợp có tai nạn phát sinh. Lưu ý trách nhiệm đối với bên thứ ba là bắt buộc ở Việt Nam!

 • Bảo hiểm đi công tác nước ngoài:
  Bảo hiểm đi công tác nước ngoài:

  sản phẩm bảo hiểm được thiết kế để hỗ trợ cho các chi phí tổn thất phát sinh và giảm thiểu rủi ro trong quá trình đi công tác của nhân viên; bao gồm bảo hiểm cho chi phí y tế, tử vong do tai nạn và các quyền lợi bất tiện trong chuyến đi (laptop bị mất, chuyến bay bị hủy/ trì hoãn...). Lưu ý tai nạn phát sinh trong thời gian đi công tác nước ngoài dẫn đến tổn hại cho nhân viên cũng nằm trong những rủi ro mà doanh nghiệp cần phải bảo vệ theo luật lao động!

Hãy đến với trang mạng bảo hiểm của chúng tôi để có đầy đủ thông tin và được tư vấn tốt nhất.